ВАЖНО съобщение относно Онлайн поръчки

2016-11-15

Уважаеми клиенти,

ако по време на използване на уебсайта ни, и в
частност системата за онлайн заявки изпитвате
някакви трудности от типа на бавно зареждащи
страници, 
съобщения за грешки, неуспешно изпращане и
генениране на заявки Ви молим да обновите
текущия си браузър с най - актуалната му версия към
настоящия момент.

Благодарим Ви за вниманието !