За нас

 

  “ФАРМНЕТ“ АД е един от най-големите и водещи търговци на едро на лекарствени продукти в България и една от най-бързо развиващите се компании във фармацевтичния бранш.

  Това е нова и амбициозна компания,която постоянно увеличава приходите си, налагайки се като един от факторите, определящи пазара. Конкурентните предимства на „Фармнет” АД са квалифицираният човешки ресурс с дългогодишен опит в дистрибуцията на лекарствени продукти, техническите подобрения във всички складови бази, оптимално функциониране на логистика и маркетинг, разнообразяване на номенклатурата с цел достигане на високо професионално обслужване в дистрибуцията на лекарствени и медицински продукти.