Логистични услуги

  Складовите бази са климатизирани и оборудвани с хладилна техника, даваща възможност за непрекъснат мониторинг на условията  на съхранение. Транспортирането на термолабилни лекарствени продукти се осъществява с хладилни чанти и термо боксове, които са валидирани, и гарантират осигуряването  на условията на съхранение по време на транспорта до аптеките и между складовите бази. 

  Изработени са процедури за всички дейности в складовете за търговия на едро на фирмата, които са съобразени с изискванията на Наредба 39 за Добра дистрибуторска практика, както и с Европейските директиви за GDP.