Сертификати

  Компанията притежава Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели и Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

  Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015, за което разполага със Сертификат № BG.121028Q/U, издаден на 17.06.2017 година от BUREAU VERITAS Certification.

  Екипът на «Фармнет» АД е високо квалифициран и прилага стриктно внедрената Система за управление на качеството.
 /Новини/BV_Certification_ISO9001.jpg