Складови бази

  „ФАРМНЕТ“ АД разполага с три складови бази, изградени по най-високите стандарти и позиционирани в най-големите градове в страната: гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив .

   Разположението на складовите бази на дружеството позволява покритие в национален мащаб при дистрибуцията с лекарствени продукти, отговаря на критериите на добрата дистрибуторска практика и международните стандарти за оптимизиране на снабдяването с лекарствени продукти. През октомври 2013 г. откри врати и най-новият логистичен център на „Фармнет“ АД в гр. София, кв. Враждебна, където на площ от 7000 кв.м. е разположена складова площ от 5000 кв.м. и административна сграда с РЗП от 1000 кв.м.