Мисия

    Един от приоритетите на „Фармнет” АД е лоялното партньорство с всички български и над осемдесет чужди производители. Компанията търгува с продуктите на водещи фармацевтични фирми в света. Партнира си също с държавни институции, като Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарставата, Националната здравноосигурителна каса. Основните и ключови клиенти  на „Фармнет” АД са търговци на едро, болници, аптеки, дрогерии и санитарни магазини.

     „Фармнет” АД работи, за да изгради име на лоялен и отговорен партньор сред фармацевтичната общност в България, осъзнавайки своята хуманна мисия. Компанията съчетава утвърдени позиции, изградена фирмена структура, професионална квалификация и натрупан опит в дистрибуцията на лекарствени средства с изключително разнообразно продуктово портфолио. Основните ни  цели  са насочени към запазването на постоянен ръст в продажбите и разгръщане на потенциалните възможности на дружеството за запазване  пазарния дял на съществуващите пазари и завоюване на нови пазарни позиции, чрез постепенното налагане на нови търговски марки  като знак за качество и  достъпност по отношение на цените.