История

 

  

  Компанията е учредена на 05.05.2010 година и е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията като дружество с ограничена отговорност  “ФАРМНЕТ” с учредители Веселин Марешки и Светлана Марешка.

 

  На 03.04.2013 г. дружеството се преобразува чрез промяна на правната си форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество с акционери г-н и г-жа Марешки.