"MSD" - Спешен канал - Актуална информация

2018-01-22

Уважаеми Партньори,

Уведомяваме Ви, че Фармнет ЕАД поддържа система за извънредни доставки на MSD за следните лекарствени продукти: Janumet tabl. 50 mg/1000 mg x28; Janumet tabl. 50 mg/850 mg x 28; Januvia tabl. 100 mg x 28.

За да бъдете регистрирани в системата за извънредни доставки, моля да изпратите актуално разрешение за търговия на дребно и договор с НЗОК на следните имейли:

- За район: Варна, Бургас, Добрич, Нови Пазар, Разград, Силистра, Търговище, Шумен     
e-mail: dilarivarna@pharmnet.bg

- За район: Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе, Свищов, Севлиево, Троян
e-mail: dilaritarnovo@pharmnet.bg

- За район: Пловдив, Асеновград, Димитровград, Казанлък, Крумовград, Кърджали, Нова Загора, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол 
 e-mail: dilariplovdiv@pharmnet.bg

- За район: София, Видин, Враца, Монтана, Лом, Благоевград, Петрич, Кюстендил, Бяла Слатина, Самоков
 e-mail: dilarisofia@pharmnet.bg

До два работни дни, ще Ви бъде изпратен образец от "Заявка за доставка на продукт/и чрез Канала за извънредни доставки на MSD, поддържан от "Фармнет" ЕАД", заедно с инструкция. Имейли с приложени невалидни документи или с изтекъл срок на действие няма да бъдат обработвани. След получаване на образеца на заявка, ще можете да заявите доставката на Janumet tabl. 50 mg/1000 mg x28; Janumet tabl. 50 mg/850 mg x 28; Januvia tabl. 100 mg x 28 по описаните в инструкцията условия и ред.